Propozycja (autor Marcin Czarnecki)

Do dyskusji środowiskowej

WYCENA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI DROGOWYCH

Wprowadzenie

Definicje i założenia

Zastosowanie standardu w przypadku nieruchomości przeznaczonych pod drogi

Zastosowanie standardu w przypadku nieruchomości zajętych lub przejętych pod drogi.

Wymagania szczegółowe

Odejście od standardu

W uzasadnionych przypadkach rzeczoznawca majątkowy może odstąpić od regulacji określonych w niniejszym standardzie. Każde odstępstwo wymaga uzasadnienia, jednoznacznego wskazania i ujawnienia regulacji standardu, które nie mają zastosowania. Nie są dopuszczalne jakiekolwiek odstępstwa od standardu powodujące brak zgodności z przepisami prawa, a także gdy odstąpienie od standardu mogłoby doprowadzić do wprowadzenia w błąd odbiorców operatu szacunkowego.