Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Wstrzymana sprzedaż nieruchomości rolnych - kryzys ANR ?

Opublikowany 2016/03/02

Agencja nie płaci usługodawcom

Powszechnie wiadomym jest, że oddziały terenowe Agencji Nieruchomości Rolnych wstrzymały przeprowadzanie przetargów na sprzedaż i dzierżawę gruntów z zasobów Agencji. Decyzję o odwołaniu przetargów podjął były Minister Rolnictwa w związku z koniecznością rozpracowania przez resort nowych przepisów dotyczących obrotu ziemią. Zmiany w tym zakresie wydają się nieodzowne w kontekście nowej ustawy o ustroju rolnym, o czym pisałem w  poprzednich wpisach. Biorąc pod uwagę rozpędzone ceny, które galopowały w górę z miesiąca na miesiąc w poprzednim roku, szacowanie nieruchomości w tak nieprzewidywalnym otoczeniu była wyjątkowo trudnym zadaniem. Miesięczny odstęp w zakresie analizy cen mógł powodować dezaktualizację operatu szacunkowego. Oczywistym jest, że był to okres atrakcyjny do spekulowania gruntami, które w nieodległym czasie zmieniały wartość i dawały znaczną dywidendę za stosowne wyczekanie. Taka sytuacja odpowiadała osobom gospodarującym zasobem Skarbu Państwa, gdyż osiągając wyższą cenę sami zyskiwali uznanie zwierzchników, a przy tym niewykluczone są nagrody i etc. Najlepszym "zarządcą" okazał się Oddział Terenowy w Poznaniu, który biorąc pod uwagę statystyki, przoduje w generowaniu najwyższych cen w całej Polsce. Poniżej widnieją średnie ceny gruntów rolnych w IV kwartale 2015 r. w podziale na poszczególne województwa (źródło: Gus):

Analiza tak wysokiej pozycji regionu wielkopolskiego inspiruje mnie do konstatacji, że efekt najwyższych cen jest nie tylko spowodowany najlepszym składem gatunkowym gleby czy kultury rolnej. Pokusiłbym się o stwierdzenie, że doskonałe wyniki są także udziałem strategi realizowanej przez Oddział Terenowy w Poznaniu, która polega w szczególności zadowoleniu Biura Prezesa ANR. Szkoda, że lokalne władze nie mają na tyle silnej pozycji, żeby samemu podejmować decyzję i brać odpowiedzialność za swoje zobowiązania. 

Jak wskazują wyniki sprzedaży gruntów, Oddział Terenowy w Poznaniu potrafi tak wykreować wartość, że osiąga najlepsze rezultaty w całym kraju. Doświadczenie współpracy z tą instytucję wskazuje na doskonale skonstruowany aparat, którego oddziaływanie nie pozostawia rzeczoznawcom majątkowym dużego pola manewru.  O ile akceptacja operatów szacunkowych przez ANR w Poznaniu przypomina rosyjską ruletkę (z jednym uczestnikiem), z którą przy ostatecznym zadowoleniu obu stron można się oswoić, to z manipulowaniem i unikaniem realizacji zobowiązań finansowych już nie. Hipokryzja tej instytucji polega m.in. na aprobowaniu operatów w pierwszej kolejności, aby następnie w niepewnych okolicznościach podważyć opinię przed Komisją Arbitrażową. Bez odpowiedzi zapewne zostanie pytanie czy intencje takiego zachowania nie mają na celu uniknięcia wypłaty wynagrodzenia.  Zwłaszcza, że odbywa się to w sytuacji całkowitego wstrzymania sprzedaży nieruchomości z Zasobu!

Poniżej przedstawiam pismo, złożone przez grono rzeczoznawców majątkowych (m.in. mnie) poszkodowanych przez politykę ANR OT w Poznaniu. Ze względu na ochronę danych osobowych, dokument jest pozbawiony personaliów tych osób.  

 Szkoda, że dobra współpraca została zniweczona przez źle pojęty interes Skarbu Państwa ?.

   

    

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?