Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Zła nowelizacja

Opublikowany 2017/10/26

Prawo działa wstecz

Po doświadczeniach wycen sporządzonych na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału dochodzę do kolejnego wniosku, że ustawodawca nie wiedział co czyni w materii określenia wartości po podziale. W obecnym stanie mamy do czynienia z kuriozalną sytuacją, w której prawo działa wstecz. Otóż zakładając, że podział został dokonany przed wejściem ustawy, właściciel nieruchomości nie mógł antycypować, że opłata adiacencka będzie ustalana według nowego podejścia, wskazanego w art. 98a ust. 1b ustawy. Niestety tak się dzieje, gdyż w przepisach przejściowych dokonano uregulowania o następującej treści. Do postępowań, o których mowa w art. 98a ust. 1 ustawy, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w zakresie terminów oraz poziomu cen nieruchomości uwzględnianych w procesie wyceny nieruchomości na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, stosuje się przepisy dotychczasowe. Brak jest jednocześnie odniesienia co do sposobu wyceny narzuconego w ust. 1b, zdanie drugie. Tym samym rzeczoznawca majątkowy winien zastosować dotychczasowe zasady w zakresie cen i terminów, lecz nowe uregulowania w sposobie wyceny. Zatem właściciel, który dokonał podziału przed nowelizacją, nawet jeśli postępowanie wszczęto przed wejściem w życie ustawy, nie mógłby przewidzieć, że prawo zadziała wstecz i opłata będzie liczona według nowej, parametrycznej (sztucznej), formuły.

   

    

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?