ŚWiadczone Usługi

Każde zlecenie realizowane jest przeze mnie w ściśle wyznaczonych terminach, z najwyższą starannością, rzetelnością oraz uczciwością.

Wycena

Mamy wiele lat doświadczeń we wszystkich obszarach wyceny dla różnych potrzeb, w tym postępowań cywilnych i administracyjnych.

Prowadzenie spraw

Oferuję prowadzenie spraw administracyjnych związanych ze zmianą wartości nieruchomości.

Doradztwo i konsultacje

Rynek nieruchomości to dziedzina wiedzy, w której czuję się kompetentny, by świadczyć profesjonalne usługi konsultacyjne i doradcze.

Szkolenia

Świadczę usługi przekazując wiedzę i zdobyte doświadczenie w formie wykładów lub szkoleń.

WYCENA

Mamy wiele lat doświadczeń we wszystkich obszarach wyceny dla różnych potrzeb, w tym postępowań cywilnych (umowy, aporty, zabezpieczenie wierzytelności, wynagrodzenia, służebności, spadki) i administracyjnych, w tym zwłaszcza spraw o ustalenie opłat z tytułu wzrostu wartości (adiacencka, planistyczna, z tytułu użytkowania wieczystego gruntu). Jeśli potrzebujesz pełnomocnika, nasze usługi są zawsze osobiste, a nasze ceny są konkurencyjne i elastyczne. Zapewniamy doradztwo w dobrych cenach w uzgodnionym okresie czasu lub w zależności od wyniku osiągniętego w postępowaniu, aby twoje kłopoty prawne spotkały się ze szczegółowym potraktowaniem. Jeśli musisz zatrudnić prawnika lub radcę prawnego, aby zajął się twoją sprawą związaną z nieruchomościami lub jeśli chcesz skonsultować się z rzeczoznawcą majątkowym czy prawnikiem w związku z potencjalną sprawą sądową czy polubowną, skontaktuj się w celu uzyskania szczegółowych informacji.

DORADZTWO i KONSULTACJE

Doświadczenie zdobyte podczas wieloletniego świadczenia usług dla instytucji publicznych, przedsiębiorców z różnych branż oraz osób prywatnych możemy wykorzystać dla właściwego odwzorowania wartości rynkowej oraz czynników jej towarzyszących. Obszary, w których czujemy się kompetentnie, by świadczyć profesjonalne usługi doradcze to przede wszystkim rynek nieruchomości, z którym związane są następujące elementy:
- wartość rynkowa stawek czynszu najmu, dzierżawy,
- wynagrodzenia z tytułu służebności (przesyłu, drogi koniecznej, osobistej),
- wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania,
- procedury administracyjne związane z ustaleniem opłat w trybie ustaw,
- analizy rynku nieruchomości,
- opinie w postępowaniach sądowych i administracyjnych,
- inne porady, konsultacje oraz doradztwo majątkowe.

PROWADZENIE SPRAW

Moje działania poparte wieloletnim doświadczeniem współpracy z jednostkami samorządowymi, znajdują zastosowanie w szczególności w następujących dziedzinach: ustalenie opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek jej podziału; ustalenie opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania infrastruktury technicznej; aktualizacje opłat z tytułu użytkowania wieczystego; ustalenie opłat z tytułu zmian przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego; odszkodowania z tytułu przeznaczenia nieruchomości pod drogi lub inne inwestycje celu publicznego. Czynności w tym zakresie opierają się na współpracy prawnika i rzeczoznawcy majątkowego w celu wyegzekwowania słusznego odszkodowania lub sprawiedliwej opłaty, wynikających z rzeczywistego stanu rynku i aktualnej wartości rynkowej. Doradzamy w kwestii słusznych kierunków postępowania.

SZKOLENIA

Jako doświadczony rzeczoznawca majątkowy, biegły sądowy i biegły w postępowaniach administracyjnych świadczę również usługi przekazując wiedzę i zdobyte doświadczenie w formie wykładów lub szkoleń adresowanych głównie do rzeczoznawców majątkowych i osób zainteresowanych zagadnieniami wyceny nieruchomości. W ramach szkoleń staram się przekazać konkretną wiedzę opartą przede wszystkim na praktycznych przykładach, studium przypadku, czy zadaniach ułożonych na podstawie autentycznych przykładów z wycen nieruchomości. Zapraszam do skorzystania z oferty profesjonalnych szkoleń z rynku nieruchomości, wycen i sporządzania operatu szacunkowego.