Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Poniżej przedstawiam dotychczasowy dorobek w zakresie przeprowadzonych szkoleń, wykładów i publikacji: 

Wykłady i szkolenia

"I Warsztaty wyceny nieruchomości". Wykład ”Opłata adiacencka i planistyczna oraz opłata za użytkowanie wieczyste w teorii i praktyce”

Szkolenie w dniach 28-29 czerwca 2013 r. Dolsk - organizacja SRMWW

"III Warsztaty wyceny nieruchomości". Wykład "Zagadnienie podziału funkcjonalnego w procedurze określenia wartości rynkowej - przykłady wycen"

Szkolenie w dniach 16-17 czerwca 2016 r. Dolsk - organizacja SRMWW

„Opłata planistyczna i adiacencka istota, podobieństwa i różnice”

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nieruchomość w przestrzeni 3" 19-20 października 2017 r. Poznań - organizacja UE w Poznaniu i SRMWW

"Praktyczne aspekty opłaty adiacenckiej, planistycznej oraz z tytułu użytkowania wieczystego w kontekście zmian ustawy i rozporządzenia"

Szkolenie w dniu 19 grudnia 2017 r. Poznań - organizacja SRMWW

"V Warsztaty wyceny nieruchomości". Warsztaty "WYCENA NIERUCHOMOŚCI DROGOWYCH studia przypadków i procedury określania wartości"

Szkolenie w dniach 28-29 czerwca 2018 r. Prusim k/Kwilcza - organizacja SRMWW

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nieruchomość w przestrzeni 4" 18-19 października 2018 r. w Bydgoszczy - organizacja Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J Śniadeckich w Bydgoszczy, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezyd. Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu oraz Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy http://srm.bydgoszcz.pl/aktualnosci/nieruchomosc-w-przestrzeni-4/                  "Wycena nieruchomości drogowych – studia przypadków i procedury określania wartości"

http://www.rzeczoznawcy-wielkopolska.pl

 Wykłady i ćwiczenia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Katedra Inwestycji i Nieruchomości -  bieżący rok akademicki,

"Wycena gruntów rolnych i ich części stanowiących grunty orne w stałej uprawie oraz łąk i pastwisk".

"Wycena sadów, ogródków działkowych i plantacji kultur wieloletnich"

"Wycena nieruchomości ze złożami kopalin"

"Mienie zabużańskie"

"Wycena nieruchomości zabytkowych"

"Wycena masowa i kataster nieruchomości"

"Operat szacunkowy"

"Podejście kosztowe"

"Wycena przedsiębiorstw"

"Wycena nieruchomości przeznaczonych pod drogi"

Publikacje 

http://www.srmww.pl/biuletyn/biuletyny-archiwalne

 "Opłata planistyczna i adiacencka - istota, różnice i podobieństwo"

Problemy Rynku Nieruchomości 1-2/017 (ISSN 1731-1829)

"Zagadnienie podziału funkcjonalnego nieruchomości w procedurze określenia wartości rynkowej"

 Problemy Rynku Nieruchomości 2/016 (ISSN 1731-1829)

"Nowa definicja nieruchomości - prawdy i mity wyceny nieruchomości rolnych"

 Problemy Rynku Nieruchomości 3/015 (ISSN 1731-1829)

 "Strefa oddziaływania, pas technologiczny a faktyczny sposób korzystania czyli służebność przesyłu"

Biuletyn SRMWW Nr 3/2014 (41)

"Definicje nieruchomości i działki gruntu jako podstawy do prawidłowo sporządzonego operatu szacunkowego w związku z opłatą podziałową"

Biuletyn SRMWW Nr 4/2013 (38)

"Opłaty za wzrost wartości nieruchomości. Uregulowania prawne a procedury wyceny - dywagacje na temat standardu"

Biuletyn SRMWW Nr 1-2/2013 (35-36)

"Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości - studium przypadku"

Biuletyn SRMWW Nr 3/2009 (22)

   

    

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?