Szkolenia

Poniżej przedstawiam dotychczasowy dorobek w zakresie przeprowadzonych szkoleń, wykładów i publikacji:

WYKŁADY I SZKOLENIA

 • "I Warsztaty wyceny nieruchomości". Wykład ”Opłata adiacencka i planistyczna oraz opłata za użytkowanie wieczyste w teorii i praktyce”
 • Szkolenie w dniach 28-29 czerwca 2013 r. Dolsk - organizacja SRMWW
 • "III Warsztaty wyceny nieruchomości". Wykład "Zagadnienie podziału funkcjonalnego w procedurze określenia wartości rynkowej - przykłady wycen"
 • Szkolenie w dniach 16-17 czerwca 2016 r. Dolsk - organizacja SRMWW
 • „Opłata planistyczna i adiacencka istota, podobieństwa i różnice”
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nieruchomość w przestrzeni 3" 19-20.X.2017 r. Poznań - organizacja UE w Poznaniu i SRMWW
 • "Praktyczne aspekty opłaty adiacenckiej, planistycznej oraz z tytułu użytkowania wieczystego w kontekście zmian ustawy i rozporządzenia"
 • Szkolenie w dniu 19 grudnia 2017 r. Poznań - organizacja SRMWW
 • "V Warsztaty wyceny nieruchomości". Warsztaty "WYCENA NIERUCHOMOŚCI DROGOWYCH studia przypadków i procedury określania wartości"
 • Szkolenie w dniach 28-29 czerwca 2018 r. Prusim k/Kwilcza - organizacja SRMWW
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nieruchomość w przestrzeni 4" 18-19 października 2018 r. w Bydgoszczy - organizacja Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J Śniadeckich w Bydgoszczy, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezyd. Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu oraz Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy, "Wycena nieruchomości drogowych – studia przypadków i procedury określania wartości"

Wykłady i ćwiczenia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Katedra Inwestycji i Nieruchomości

 • "Wycena gruntów rolnych i ich części stanowiących grunty orne w stałej uprawie oraz łąk i pastwisk".
 • "Wycena sadów, ogródków działkowych i plantacji kultur wieloletnich"
 • "Wycena nieruchomości ze złożami kopalin"
 • "Mienie zabużańskie"
 • "Wycena nieruchomości zabytkowych"
 • "Wycena masowa i kataster nieruchomości"
 • "Operat szacunkowy"
 • "Podejście kosztowe"
 • "Wycena przedsiębiorstw"
 • "Wycena nieruchomości przeznaczonych pod drogi"

Publikacje

 • "Opłata planistyczna i adiacencka - istota, różnice i podobieństwo", Problemy Rynku Nieruchomości 1-2/017 (ISSN 1731-1829)
 • "Zagadnienie podziału funkcjonalnego nieruchomości w procedurze określenia wartości rynkowej", Problemy Rynku Nieruchomości 2/016 (ISSN 1731-1829)
 • "Nowa definicja nieruchomości - prawdy i mity wyceny nieruchomości rolnych", Problemy Rynku Nieruchomości 3/015 (ISSN 1731-1829)
 • "Strefa oddziaływania, pas technologiczny a faktyczny sposób korzystania czyli służebność przesyłu", Biuletyn SRMWW Nr 3/2014 (41)
 • "Definicje nieruchomości i działki gruntu jako podstawy do prawidłowo sporządzonego operatu szacunkowego w związku z opłatą podziałową", Biuletyn SRMWW Nr 4/2013 (38)
 • "Opłaty za wzrost wartości nieruchomości. Uregulowania prawne a procedury wyceny - dywagacje na temat standardu", Biuletyn SRMWW Nr 1-2/2013 (35-36)
 • "Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości - studium przypadku", Biuletyn SRMWW Nr 3/2009 (22)