Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Aby otrzymać dziennik praktyk i rozpocząć praktykę zawodową należy:

  1. wypełnić wniosek druk nr 1 - http://www.srmww.pl/images/praktyki_zawodowe/wniosek2014.pdf

  2. dostarczyć zobowiązanie od opiekuna praktyk – osoby uprawnionej,

  3. dostarczyć harmonogram praktyki zawodowej zapewniający kandydatowi na rzeczoznawcę majątkowego zrealizowanie programu praktyk, uzgodniony i podpisany przez prowadzącego praktykę,

  4. dostarczyć odpowiednie dokumenty wskazujące na uprawnienie do odbycia praktyki zawodowej,

  5. wnieść opłatę 109,50 zł tytułem "wydania dziennika praktyk" na konto Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych ul. Nowogrodzka 50, 00-695 Warszawa, 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574,

  6. wnieść opłatę 500 zł tytułem "koordynacji praktyk zawodowych" na konto Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, ul. Gronowa 22/310, 61-655 Poznań, 74 1090 1737 0000 0000 7201 1680

  7. dostarczyć kopie dowodów wpłat.

Zasady odbywania praktyk zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości oraz organizacja praktyk zawodowych przez PFSRM można odnaleźć tu: http://pfsrm.pl/praktyki_dokumenty

Regulamin prowadzenia i odbywania praktyk zawodowych przy Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego

http://www.srmww.pl/images/praktyki_zawodowe/Regulamin2014.pdf  

Wykaz osób uprawnionych do prowadzenia praktyk zawodowych:

http://www.srmww.pl/images/praktyki_zawodowe/uprawnieni2014.pdf

   

    

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?