Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Mamy wiele lat doświadczeń we wszystkich obszarach wyceny dla różnych potrzeb, w tym postępowań cywilnych (umowy, aporty, zabezpieczenie wierzytelności, wynagrodzenia, służebności, spadki) i administracyjnych, w tym zwłaszcza spraw o ustalenie opłat z tytułu wzrostu wartości (adiacencka, planistyczna, z tytułu użytkowania wieczystego gruntu). Jeśli potrzebujesz pełnomocnika, nasze usługi są zawsze osobiste, a nasze ceny są konkurencyjne i elastyczne. Zapewniamy doradztwo w dobrych cenach w uzgodnionym okresie czasu lub w zależności od wyniku osiągniętego w postępowaniu, aby twoje kłopoty prawne spotkały się ze szczegółowym potraktowaniem. Jeśli musisz zatrudnić prawnika lub radcę prawnego, aby zajął się twoją sprawą związaną z nieruchomościami lub jeśli chcesz skonsultować się z rzeczoznawcą majątkowym czy prawnikiem w związku z potencjalną sprawą sądową czy polubowną, skontaktuj się w celu uzyskania szczegółowych informacji. 

Zakres usług wyceny związany jest zawsze z określonym celem:

 • zabezpieczenia kredytów i wierzytelności,
 • zamiany, sprzedaży czy negocjacji,
 • wniesienia aportu,
 • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,
 • przekształceń,
 • operacji księgowych (aktualizacji wartości środków trwałych),
 • naliczania opłat i ustalania odszkodowań w związku ze zmianą planu zagospodarowania,
 • naliczenia opłat w postepowaniu administracyjnym o ustalenie opłaty adiacenckiej,,
 • naliczenia innych opłat cywilno – prawnych,
 • określenia wynagrodzeń z różnych tytułów prawnych związanych z nieruchomościami,
 • określenia podatków od spadków i darowizn,
 • realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia mienia poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (mienie zabużańskie)

Opracowania sporządzane są dla różnych instytucji: banków, sądów, miast i gmin, urzędów skarbowych, dla podmiotów gospodarczych i fizycznych.

   

    

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?